Safety en luchtvaart zijn nauw met elkaar verbonden.

Ook voor u en ons is het van belang om stil te staan bij Safety en alles wat daarmee te maken heeft. 

In samenwerking met Breda International Airport organiseren wij twee Safety Meetings per jaar. Op onze nieuwspagina kunt u lezen wanneer de volgende Safety Meeting plaatsvindt.

Onderstaand vind u een aantal Safety Bulletins die wij momenteel van belang vinden. Tevens leest u hier de Operational Notices die actueel zijn. De volledige lijst is terug te vinden in een map in onze vliegschool bij Flight Planning en dient voorafgaand aan elke vlucht te worden doorgelezen. 

Heeft u een Safety Item, een suggestie of een vraag over safety, mail dan onze Safety Manager Jan Broeder.

Mail Jan

We willen allemaal zo veilig mogelijk vliegen. Daarom trainen we voortdurend. We bezoeken refresher avonden en lezen vakbladen om zo te zorgen dat we onze veiligheid kunnen vergroten. En toch kan het gebeuren dat je schade oploopt of dat je bij een incident, voorval, of nog erger een ongeluk betrokken raakt.

Gelukkig lopen we in de luchtvaart ver vooruit ten opzichte van andere vakgebieden en willen we leren van fouten van anderen om ze zelf niet te hoeven maken. Dat kan alleen als iedereen die een voorval, een ongeval of (bijna) ongeluk heeft meegemaakt, zijn ervaringen deelt. In de luchtvaartwet staat dat het melden van voorvallen verplicht is. Toch wordt maar zelden iemand echt aangesproken om een voorval te melden.

Ons Incident Registration Form is een formulier waarop alle soorten van incidenten vermeld kunnen worden. Dit formulier kunnen de dames van de balie uitprinten. Heb je geen zin om het formulier in te vullen, vind je het te veel gedoe, of vind je het formulier te moeilijk dan nog willen we graag je ervaringen horen. In zo’n geval kun je contact opnemen met de Safety Manager Jan Broeder. Je kunt dit mondeling doen of met een e-mail, bellen, faxen, via de balie, het maakt niet uit, MELDEN!!! Ook als er zaken zijn waarvan je denkt “dit kan beter of veiliger", meld ze aub. Alle meldingen zijn vertrouwelijk en indien je dit wilt kun je zelfs anoniem een melding doen.

Wat wordt er met die meldingen gedaan?

Jouw melding wordt in behandeling genomen en er wordt gekeken wat voor een lessen we hieruit kunnen trekken. Hierna gaan we kijken of er een mogelijkheid is om het gevaar te beperken en uiteraard gaan we dit dan ook doen. Dit kan bijvoorbeeld door de aard van het voorval met meerdere mensen te delen in het safety bulletin, uiteraard na overleg met jou en in principe zonder namen te noemen. Wat we absoluut niet gaan doen, is met een belerend vingertje iemand de les lezen of nog erger, ervoor zorgen dat iemand een boete krijgt of iets van dien aard. Kijk ook eens in de map safety bulletins, deze staat naast de map Operational Notice in de vluchtvoorbereidingshoek.

Dus: Meld voorvallen en werk op die manier mee aan de veiligheid van de luchtvaart.