Sla je vleugels eens uit!
Voor meer informatie
bel: 0165 318167
European Aviation Safety Agency contact
facebook twitter Google+ Pinterest Instagram English
Enjoy the sky. Learn to fly.

Opleiding Vlieginstructeur - Flight Instructor

Heeft u ruime ervaring in het besturen van vliegtuigen en wilt u graag uw kennis en enthousiasme overdragen aan piloten in spé? Zet dan de volgende stap in uw vliegcarrière en volg bij Breda Aviation de opleiding tot vlieginstructeur. Na deze opleiding bent u zelf een volwaardig gecertificeerd vlieginstructeur.

Eisen opleiding vlieginstructeur/ flight instructor

Om deel te nemen aan de opleiding tot vlieginstructeur/ Flight Instructor dient u in het bezit te zijn van:

- het PPL (brevet sportvlieger) en minimaal 200 uur te hebben gevlogen, waarvan 150 uur PIC (pilot in command)
óf
- het CPL (brevet beroepsvlieger) en minimaal 200 uur te hebben gevlogen, waarvan 100 uur PIC.

Daarnaast is de minimale leeftijd 18 jaar en dient u medisch goedgekeurd te zijn.

De volgende cursus tot vlieginstructeur start in oktober 2019 op Breda Airport in Oudenbosch (provincie Brabant). Aanmelden voor de volgende opleiding of voor een persoonlijk gesprek met één van onze instructeurs kan via info@breda-aviation.nl. Meer informatie vindt u hier in onze brochure.

Ook voor de omscholing van RFI naar FI kunt u bij ons terecht.

 

Contactformulier

Reviews FI opleiding

Mijn naam is Jaap Wijsman, in het huidige dagelijks leven werkzaam in de offshore als Sr. Technical Inspector & Superintendent. In 1995 begonnen met mijn RPL TMG en sinds 2007 ben ik RFI TMG.

In 2014 ben ik gestart met de FI-course bij Breda Aviation. Tijdens de theorie avonden wordt de diepgang in de theorie van het vliegen behandeld maar ook de presentatie- en didactiektechnieken worden op deze avonden getraind. Iedereen dacht in het begin van de cursus wel even een klassikale briefing te kunnen geven, echter de werkelijkheid laat zien dat dit niet zo makkelijk is. Dit alles wordt naar een professioneler niveau gebracht zodat je aan het einde van de FI-cursus zowel kennis van zaken hebt, maar ook een goede klassikale briefing kunt geven, met structuur en interactie met je leerlingen, zonder op dwaalspoor te komen of de grip kwijt te raken.

In het voorjaar van 2015, naarmate de briefings steeds beter gingen en ook de vlieg onderwerpen verder uitgediept waren, werd het tijd om de theoretisch geleerde kennis en didactische vaardigheden in de praktijk te beoefenen en te demonstreren middels een rollenspel tussen de FI cursist en een echte FI van Breda Aviation. Oefeningen en demo’s dienen perfect beheerst en uitgevoerd te worden, conform het niveau wat van een Flight Instructor verwacht mag worden.

Rechterstoel vliegen, demo’s, simultaan uitleg geven en uitvoeren, coaching, hoe ver laat je een leerling gaan met de controle over het vliegtuig. Wat tevens gezegd moet worden: Een ieder die denkt perfect te kunnen vliegen, komt het moment van waarheid tegen dat zelf vliegen en een goede synchrone demo demonstreren, twee aparte dingen zijn. Dat valt nog niet mee, en ja, hier zijn de praktijk oefeningen voor bedoeld. 

Wat ik als tip wil meegeven, begin zo vroeg mogelijk met vliegen en trainen op de Aquila. Dit om eerst aan het toestel te wennen en te weten wat het vliegtuig kan en niet kan om zo later vanaf de rechterstoel perfecte demo’s en overige oefeningen te kunnen uitvoeren.

Ook om voor je zelf eerlijk te zijn, reken niet op het aantal wettelijke minimaal vereiste praktijk uren maar afhankelijk van je skills en oefencontinuïteit, neem voor jezelf een ruime marge t.a.v. de geplande praktijkuren (je gaat het ook steeds leuker vinden) en probeer minimaal 1x week te vliegen, hoe eerder hoe beter.
Andere tip : Ook als de theoriecursus is afgerond, probeer samen met je medecursisten je briefingvaardigheid op professioneel niveau te houden. Begin tijdens de cursus op tijd alle theorievakken weer te bestuderen/op te frissen en bestudeer de nieuwe EASA en overige regelgeving welke er nu gelden voor LAPL, PPL en FI’s  etc. Dit zijn mijn ervaringen en tips welke ik gaarne wil delen voor toekomstige cursus kandidaten.

Resumerend voor mij persoonlijk. Ondanks mijn vele vlieguren (rond 2014 ongeveer 2100hr TMG/SEP) en de nodige uren als 8 jaar RFI heeft deze FI-cursus mij op een hoger niveau gebracht van vliegkennis, vliegvaardigheden, didactische technieken en praktijk instructie technieken. De sfeer, flexibiliteit en begeleiding tijdens de cursus bij Breda Aviation heb ik als prettig en professioneel ervaren.  Wees reëel voor jezelf, laat je ego achter en sta open voor de spiegel die je in het begin wordt voorgehouden. Sta open t.a.v. de training welke je qua kennis en skills op een hoger niveau zal brengen.

Afsluitend wil ik het Team van Breda Aviation nogmaals bedanken voor de professionele opleiding en training, flexibiliteit en begeleiding tijdens deze FI course.

Met vriendelijke groet,
Jaap Wijsman, ex RFI TMG/SEP, nu FI-LAPL !

 

Referentie Conversie RFI – FI cursus Breda Aviation 2014-2015

In een dynamische wereld waarin alles aan verandering onderhevig is, speelt de luchtvaart vaak een voortrekkersrol.  Op het gebied van Regelgeving ligt dat meestal anders, en worden we soms geconfronteerd met onbegrijpelijke regels. Toch heeft dat onbegrijpelijke ook zijn charme, want het daagt je uit om het te gaan snappen, en waar mogelijk in actie te komen.

De reden dat ik in 2014 bij Seppe Air Service, inmiddels Breda Aviation,  aanklopte voor een conversie cursus RFI – FI  LAPL heeft met deze Regelgeving te maken.

Al een halve eeuw vlieg ik met veel plezier in zweefvliegtuigen, in het bezit van Zweefvliegbewijs, later GPL en in binnenkort LAPL(S) geheten. Daarin staan de nodige bevoegdheden zoals Instructie Zweven, Slepen, Lieren en Motorzweven. De motorzwever viel vervolgens in de categorie motorvliegtuigen, en via deze weg kon men een PPL(A) verkrijgen,  met de RFI -TMG bevoegdheid. Inmiddels voert de EASA regelgeving de TMG weer terug in de zweefvliegwereld, en kan men in een LAPL(S) de  FI TMG bevoegdheid laten bijschrijven.

Omdat ik sinds een jaar of tien, naast de TMG, ook de SEP en MLA rating in mijn PPL(A) heb staan, voelde het als een degradatie om de RFI - TMG bevoegdheid uit mijn PPL(A) te zien verdwijnen. De enige manier om hier aan te ontkomen was de Conversie Cursus RFI-FI LAPL. En in positievere zin uitgedrukt: Wanneer je iets wilt leren, dan moet je er les in gaan geven.

Met veel plezier heb ik deze conversie cursus gevolgd bij Breda Aviation, van eind 2014 tot augustus 2015.

Na een screening op mijn kennis en ervaring in vliegonderricht werd door Herman Hendriks en Dirk Snoeken een pasklaar programma voorgeschoteld waarin ik mijn vlieg- en instructieniveau prima kon optillen naar het gewenste FI- examen niveau.

Omdat ik niet meer de jongste ben, voelde het als een bijzondere uitdaging om het gehele pakket  theorie weer van voor naar achter door te spitten. Het klassikaal les geven met uitgebreide briefings, het sleutelen aan de PowerPoint, en het bij de les houden van onwetende leerlingen, stelde heel specifieke eisen aan de beginnende EASA docent.

Geweldig ondersteunend waren daarbij mijn klasgenoten Michael, John, Ron en Jaap. Gezamenlijk hadden we al veel kennis en ervaring in huis. Maar Herman heeft ons, met zijn bewonderenswaardige inzet aan kennis, ervaring en vooral humor, door de wekelijkse theorie avonden gesleurd.

In de praktijk oefenden we vliegonderricht onder leiding van verschillende instructeurs. Dat heeft het grote voordeel dat je van iedere instructeur weer iets nieuws, iets specifieks kan leren.  Bijvoorbeeld de logica van diverse handelingen, of  bepaalde woorden en kreten die een leerling kunnen helpen inzicht  te krijgen in het vliegen.

Wat betreft de organisatie van de cursus ben ik vol lof. De afspraken waren soepel te regelen met de dames aan de balie, de vliegtuigen verkeerden in een prima staat,  en er heerste altijd een prettige, ontspannen en gastvrije sfeer.

Kortom, een cursus die ik kan aanbevelen aan ieder die wil blijven investeren in eigen kennis, kunde en ervaring.

Ton de Moel
Aero Medical Examiner