Samenwerking NextLevel Pilots

Een betaalbare kwaliteitsopleiding!
Het beste van twee werelden

Zo kan de opleidingssamenwerking tussen de Flight Academy Breda en NextLevel Pilots het best worden omschreven. Beide luchtvaartopleidingen zijn door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) officieel erkend als ATO (Approved Training Organisation). Beiden voldoen daardoor aan de hoogste Europese opleidingseisen en elk verzorgt een wezenlijk ander gedeelte van de opleiding tot verkeersvlieger.

De voordelen van de samenwerking blijken al tijdens de selectieprocedure. Door Flight Academy Breda en Next Level Pilots worden vier verschillende toelatingstoetsen gedaan om aspirant vliegers een goed advies te kunnen geven. Daarbij wordt niet alleen naar de theoretische capaciteiten gekeken, maar ook naar de persoonlijkheid en naar de aanleg van de student voor het vliegen. Er wordt scherp gekeken naar alle negen EASA (Europese luchtvaartorganisatie) competenties, die stuk voor stuk worden beoordeeld door ervaren instructeurs vóór de start van de opleiding. Zo wordt een echte vlucht uitgevoerd én wordt in een professionele Boeing 737 full-flight simulator gekeken of er sprake is van voldoende vliegaanleg en 'airmanship'.

Bij de Flight Academy Breda ligt tijdens de opleiding tot verkeersvlieger de nadruk op een gefaseerd modulair traject; via de theorie naar het privé-brevet (PPL), vervolgens naar het commerciële brevet (CPL) en uiteindelijk naar de Airline Transport Pilots License (ATPL). Deze modulaire dagopleiding heeft veel voordelen; zo worden de financiële risico’s geminimaliseerd en gaan de theorie- en praktijk- opleiding hand-in-hand. Mocht tijdens de opleiding, om wat voor reden dan ook, de koers moeten worden gewijzigd, dan hoeft niet de hele opleidingssom te worden voldaan, omdat de training per module wordt betaald.

De Flight Academy Breda werkt met kleine klassen. Daardoor is er sprake van veel individuele aandacht voor studenten. Bovendien wordt gezorgd voor een gezonde mix tussen oudere en jongere studenten. Een belangrijk leergegeven!

Aanvullend op deze opleiding komt de training door NextLevel Pilots. Een aanrader voor elke aspirant vlieger. De door Next Level Pilots gehanteerde opleidingsmethodiek heeft zich in de afgelopen twaalf jaar meer dan bewezen. De aangeboden ‘soft-skills’ en de ‘hard-skills’ trainingen' hebben al meer dan 800 ‘low-time vliegers’ (vaak vers van de vliegschool!) geholpen bij het vinden van een baan in de cockpit. De studenten van Flight Academy Breda krijgen bij NextLevel niet alleen een deel van hun voorselectie, ook de soft-skills training (op locatie Breda!) en de volledige APS-MCC bij NextLevel Pilots zitten in het opleidingsprogramma.

De opleiding bij Flight Academy Breda start twee keer per jaar, de eerstvolgende in september 2022.

Geplaatst op: 28-06-2022

Over Breda Aviation

Flight Academy Breda is onderdeel van Breda Aviation en biedt als kwaliteitsgericht familiebedrijf al dertig jaar succesvol een veelzijdig aanbod aan vliegopleidingen. Zo worden onder andere de opleidingen tot sportvlieger, beroepsvlieger en vlieginstructeur aangeboden. Het overgrote deel van de beroepsvliegers kiest na hun opleiding voor een baan bij een gerenommeerde airline. Sinds 2022 mag Breda Aviation ook de opleiding tot examinator (Flight Examiner) verzorgen. Breda Aviation is de enige Nederlandse ATO die dit ook voor externe klanten aanbiedt! Daarnaast worden trainingen verzorgd voor bevoegd-verklaringen, hernieuwde afgiftes van brevetten, profchecks en examens.

Flight Academy Breda
Bredasebaan 3
4744 RZ Bosschenhoofd
www.ikwilpilootworden.nl


Over Next Level Pilots

Next Level Pilots is een in 2010 opgerichte ‘door-vliegers-voor-vliegers’ organisatie. De instructeurs vliegen zelf actief bij een airline en kennen de markt door en door. De trainingen worden aangeboden tegen kostprijs.
In de afgelopen tien jaar zijn de trainingen steeds verder verfijnd. Alle modules worden waar nodig aangepast op de individuele trainingsbehoeftes van iedere kandidaat. Omdat Next Level Pilots zowel de zogenoemde ‘soft-skills’ als ‘hard-skills’ aanbiedt, hebben deze trainingen toegevoegde waarde voor zowel de aspirant vlieger, als voor de ervaren gezagvoerder.

NextLevel Pilots B.V.
Albert Einsteinweg 4
8218 NH Lelystad
www.nextlevelpilots.nl